งานเปิดตัวโชว์รูม Benz BKK สาขาใหม่ที่ กาญนาภิเษก

ขอขอบคุณ Benz BKK Group สาขา กาญจนภิเษก
ที่ไว้วางใจเลือกใช้จอ LED และ Smart Signage ของบริษัท โอแอลอีดี จำกัด
ในการจัดงานเปิดตัวโชว์รูม Benz BKK สาขาใหม่ สาขากาญนาภิเษก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561