การติดตั้งจอโฆษณา LED วิภาวดีรังสิต by Oled

การติดตั้งจอโฆษณาแอลอีดี

จอโฆษณาบนอาคาร ViPlaza – Community Mall ใหม่ล่าสุดภายในบริเวณโรงพยาบาลวิภาวดี

LED P25 แบบ Transparent หรือจอตาข่าย ความคมชัดเทียบเท่าจอแบบปกติ แต่น้ำหนักเบาและไม่บดบังทัศนียภาพจากภายในอาคาร ติดตั้งและซ่อมบำรุงง่าย อายุการใช้งานยาวถึง 10 ปี

ขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครตอนเหนือ ด้วยพื้นที่รวม 450 ตารางเมตร

การติดตั้งจอโฆษณาแอลอีดี
การติดตั้งจอโฆษณาแอลอีดี