Job Archives

เชียงใหม่
Posted 11 เดือน ago

รับสมัคร  Web Application Developer (Node Js + Angular) เข้าร่วมทีม start up ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา product หลักของบริษัท

Read More

กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง)
Posted 11 เดือน ago

ตำแหน่งพนักงานประจำ ดูแลการขาย ติดต่อประสานงาน นำเสนอสินค้าประเภทจอโฆษณา LED, ป้ายไฟวิ่ง, ป้ายประชาสัมพันธ์, Digtal Signage และ โครงการขนาดใหญ่ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน

Read More