การ์ดควบคุม รุ่นA2 LED Display Controller

การ์ดควบคุม รุ่นA2 LED Display Controller
คำอธิบายสินค้า: การ์ดควบคุมหรือการ์ดส่งข้อมูล OLED HUB08,hub12