ป้ายไฟจราจร LED เตือนระวังคนข้าม ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ขนาด 800*800*65