ป้ายจราจรแจ้งเตือนความเร็ว (Radar speed limited sign)

ป้ายสัญญาณข้ามถนน พลังงานแสงอาทิตย์

คำอธิบาย : ป้ายบอกสัญญาณข้ามถนน