U3 LED Display Controller

การ์ดควบคุม รุ่นU3 LED Display Controller
คำอธิบายสินค้า: การ์ดควบคุมหรือการ์ดส่งข้อมูล OLED  3XHUB12